nl-NL
nl-NL
  • /
  • /

Het Hoe en Waarom van Prefab Stempelframes in bouwkuipen.

Patrick IJnsen - directeur Hektec 07 jul 2016

Een bouwkuip wordt vaak gemaakt met behulp van (tijdelijke) stalen damwandprofielen. Ieder profiel heeft zijn eigen maattoleranties en daarbij komt dat bij het installeren van de damwanden nog weleens afgeweken moet worden van de tekening (een leiding die niet omgelegd kan worden, een hoek die niet bereikbaar blijkt of een serie planken die “uit-geheid” is).  

Dit alles zorgt ervoor dat het stempelframe dat nodig is om een bouwkuip tot grotere diepte te kunnen ontgraven ook “ in het werk” wordt gemaakt. Nog niet zo lang geleden, was dit de normale gang van zaken.  

Het type gording en stempel evenals de verbinding er tussen met plooischotjes en kopplaten werd vooraf berekend. Van de verbinding tussen de delen van de gording onderling werd alleen het principe bedacht, maar niet de positie.  

Een praktische oplossing die vaak werkt, behalve als de verbinding tussen twee gordingen toch op een plek komt waar de constructeur hem echt niet wil hebben of als er achteraf wel erg veel snijverlies blijkt te zijn (en bij welke gordingen dan? en hoe zit het met (de aantoonbaarheid) van de kwaliteit?).  

Juist voor deze zaken, biedt een prefab stempelframe uitkomst.

Het stempelframe wordt nog steeds speciaal voor het werk ontworpen. Er wordt alleen veel meer voorbereidend werk gedaan waardoor de assemblage tijd op de bouwlocatie veel korter wordt (= bijkomende voordeel).

Hoe gaat dit in z’n werk?

Direct na het installeren van de damwand en het doen van de eerste ontgraving, wordt de bouwkuip opnieuw ingemeten. Deze inmeetgegevens gaan naar het ingenieursbureau die de doorsnedes van gording en stempels al bepaald had op basis van de vooraf bepaalde theoretische maat van de bouwkuip.  

De afmeting van het stempelframe wordt vervolgens zo gekozen dat altijd een groutzak tussen plank en balk geplaatst kan worden. De gekozen stalen elementen kunnen vervolgens pasklaar worden voorbereid.  

Hierna kunnen deze “puzzelstukken” veel sneller in het werk worden aangebracht. De volgorde van aanvoer van de onderdelen is vooraf bedacht en alle verbindingen zijn bekend. Niet alleen de vorm en lasdiktes maar ook de posities.  

Met deze werkwijze wordt de kans op afwijkingen op de bouwplaats tot een minimum beperkt en is de controle van wat is aangebracht een stuk eenvoudiger.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen