nl-NL
nl-NL

Tijdens heiwerkzaamheden of andere bouwactiviteiten worden trillingen in de grond veroorzaakt.

Deze trillingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, hinder voor personen of storingen bij apparatuur. Hektec kan voor u trillingsmetingen uitvoeren om deze trillingen te monitoren. Dit gebeurt bij ons conform de meet- en beoordelingsrichtlijnen opgesteld door de Stichting Bouw Research (SBR A, SBR B en SBR C uit 2002).

Trillingsmeters

Hektec is gecertificeerd volgens KOMO procescertificaat BRL 5023 'het proces van het meten van trillingen'.

De meerwaarde van het certificaat voor de opdrachtgever van trillingsmetingen is dat de opdrachtgever meer zekerheid heeft over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde trillingsmetingen en de bruikbaarheid van de meetresultaten.

De trillingsmeters worden voor aanvang van de werkzaamheden geïnstaleerd.

De trillingsmeters kunnen continu worden beheerd, of er kan een uitgebreide instructie gegeven worden zodat deze door u zelf beheerd worden. De meetsystemen kunnen worden ingesteld met een grenswaarde (alarm), zodat op het moment van overschrijden direct maatregelen genomen kunnen worden. De resultaten worden grafisch verwerkt in een rapportage.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen