nl-NL
nl-NL

Via automonitoring kan Hektec de omgeving tot op de millimeter nauwkeurig in de gaten houden. 

Lees hier hoe we te werk gaan.

Bij automonitoring word een Robotic Total Station (RTS) op een vast punt geïnstalleerd. Deze zal op een ingestelde interval (minimaal 1 maal per 15 minuten) een meetronde uitvoeren op geïnstalleerde prisma’s.

Bij een deformatiemeting worden prisma’s gebruikt die in meerdere vlakken/richtingen worden ingemeten, te weten in het horizontale vlak 2 richtingen (X- en Y-waarde) en in het verticale vlak 1 richting (Z-waarde). De XYZ posities van de meetpunten worden bepaald ten opzichte van minimaal 3 vaste meetpunten buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele verplaatsing, ten opzichte van de eerste meting, van een gebouw en/of object inzichtelijk te maken. De XYZ-meting kan worden uitgevoerd aan belendingen gedurende het uitvoeren van zettingsgevoelige werkzaamheden. Hiervoor dient een signalerings- en interventiewaarde worden bepaald.

De monitoring zal ten minste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden opgestart en per fase tot einde van de werkzaamheden in stand worden gehouden en wordt uitgevoerd met een RTS. Deze wordt met de werkzaamheden mee verplaatst.

De meetdata is realtime zichtbaar op internet in periodes van de ingestelde interval op onze portal HekMon. Deze viewer is beschikbaar via een webbrowser. Deze is toegankelijk met een persoonlijke inlog. Indien benodigd kan de meting worden opgeschaald naar minder meetpunten punten in periodes van 5 minuten (risicogebied). Dan zal de meetdata zichtbaar zijn in periodes van 5 minuten.

In de viewer wordt gefilterd op de hoogste verplaatsing, dus de meetpunten met de meeste verplaatsing worden bovenaan getoond. Indien gewenst kunnen de signalerings- en interventiewaarde worden getoond in kleur.

Indien signaal en/of interventie waarden worden bereikt, worden automatische alarmeringsberichten verstuurd aan betrokkenen opdat direct kan worden ingegrepen door de stakeholders van een project.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen