nl-NL
nl-NL

Hei- of andere bouwactiviteiten zoals het in-/uittrillen van damwanden gaan vaak gepaard met een grote geluidsbelasting.

Hektec kan in dergelijke situaties geluidsmetingen uitvoeren. Deze metingen voeren wij uit met een geluidsmeter met een nauwkeurigheid conform EN 61672 klasse 2.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in bebouwd gebied kunnen omwonenden en/of gebruikers van de belendende panden hinder ondervinden als gevolg van geluid.

Indien klachten van bewoners/gebruikers van panden worden ontvangen, kan dit leiden tot stagnatie van de werkzaamheden. Voor het monitoren van geluid is het bouwbesluit van toepassing.

Tijdens de werkzaamheden kunnen tijdens de gehele duur van het werk geluidsmeters geïnstalleerd worden. Tijdens het monitoren wordt de microfoon bij de belendingen op de gevel geplaatst waar gegeven de werkzaamheden de meeste kans is op een hogere geluidsdruk. Op deze manier kan Hektec de werkelijke geluidsbelastingen bepalen en vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van hinder of overlast. Hektec voert de metingen uit met een meetsysteem dat is voorzien van een Klasse 1 typekeuring en is bestand tegen weersinvloeden.

Buiten het meten van de geluidsdruk is het raadzaam om altijd de omgeving te informeren over de voorgenomen werkzaamheden en de duur van de hinderperiode. Goede informatieverstrekking geeft begrip en kan leiden tot acceptatie.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen