nl-NL
nl-NL

Het is van groot belang dat de beton in de paalkop van voldoende kwaliteit is.

Hektec kan de betonkernen voor u testen.

Bij in de grond gevormde palen is de paalkop een kritiek punt.

Niet alleen is hier de kans het grootst dat het beton onvoldoende sterkte ontwikkelt, maar ook rust op dit punt de meeste druk van bovenliggende constructies. Het is dus van groot belang dat hier de beton van voldoende kwaliteit is. Om dit te testen kan Hektec voor u steekproefsgewijs de betonkernen beproeven. Hierbij wordt er in het hart van de palen een kern van 30 cm lengte uitgeboord. Deze wordt vervolgens in een laboratorium getest op sterkte.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen