nl-NL
nl-NL
  • /
  • /
Patrick IJnsen 05 mar 2018

Begin november is de NPR 7201 definitief geworden. Veel mensen zal dit niets zeggen, echter voor funderingsbedrijven en ontwerpers van funderingen is dit een zeer belangrijke richtlijn. In deze Nationale Praktijk Richtlijn is namelijk vast gelegd hoe het draagvermogen van funderingspalen door proefbelastingen aangetoond kan worden en hoe er met behulp van proefbelastingen zogenaamde paalklassefactoren kunnen worden vastgesteld.  

De NPR 7201 werd gepresenteerd op de Geotechniekdag in Breda, waarbij de kanttekening werd gemaakt dat het waarschijnlijk een “levend document” zou worden. Kortom we zijn er nog niet helemaal uit. Het uitvoeren van goede (lees: bruikbare) proefbelastingen is namelijk lastig. Niet onmogelijk, maar zeker niet eenvoudig.  

Voor opdrachtgevers en ontwerpers biedt de richtlijn verschillende type proefbelastingen om een ontwerp te verifiëren, ontwerp factoren vast te stellen of het draagvermogen van funderingspalen -waarvan de kwaliteit in twijfel getrokken wordt- aan te tonen.   

Voor funderingsbedrijven biedt de richtlijn de mogelijkheid om de paalklassefactoren van hun “eigen” paalsystemen vast te stellen voor landelijk gebruik.  

Een bijzonderheid is dat de paalklassefactor van de paalpunt voor alle paalsystemen per 1-1-2017 met 30% is gereduceerd. In de Nationale bijlage van Eurocode 7 staat weliswaar aangegeven dat  de bedrijven middels proefbelastingen mogen aan tonen dat er met hogere waarden gerekend kan worden, maar de spelregels hiervoor lieten dus tot begin november op zich wachten.

De reductie is voortgekomen uit een analyse van een groot aantal proefbelastingen op geheide prefab betonpalen. Voor trillingvrij geïnstalleerde systemen is de reductie vervolgens ook doorgevoerd omdat te weinig proefbelastingen van voldoende kwaliteit voor een uitvoerige analyse beschikbaar waren.  

Geotechnici, funderingsbedrijven en wetenschappers discussiëren nog of de reductie wellicht slechts geldt voor palen die diep (8 à 10 maal de diameter) in de funderingszandlaag staan of dat er zelfs geen sprake is van een reductie omdat er sprake is van een onjuiste interpretaties van de rekopnemers (vanwege de na installatie in de prefab paal achtergebleven hei-spanningen waardoor er in voorkomende gevallen juist sprake zou zijn van minder schachtwrijving in tegenstelling tot een lagere puntweerstand).  

Vast staat dat om de doorgevoerde reductie ongedaan te maken, er uitgebreid onderzoek nodig is op tenminste 2 verschillende locaties, waarbij ook een geïnstalleerde funderingspaal terug gewonnen moet worden om deze te kunnen inspecteren.  

Het komende jaar zal blijken of funderingsbedrijven hun producten massaal gaan onderzoeken om deze concurrerend in de markt te zetten, of dat juist de opdrachtgevers meer zekerheid over de werkelijke veiligheid van hun constructie willen verkrijgen door het laten uitvoeren van proefbelastingen op palen op de projectlocaties.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen