nl-NL
nl-NL

project details

Woning- en Utiliteitsbouw Damwandproef voor De Schelphoek

Onderdeel van het project Schelphoek in Alkmaar is de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Omdat men dacht dat het intrillen van damwand teveel trillingsoverlast zou geven en men verwachte dat het indrukken in het dichte zand niet zou lukken, ging het ontwerp o.a. uit van diepwanden.

Door ons is als alternatief voorgesteld om de damwanden te drukken i.c.m. voorboren. Om dit te toetsen is een praktijkproef verricht. Hieruit bleek dat damwand drukken (met voorzieningen) toch mogelijk was. Een flinke besparing in bouwtijd! Na installatie van de damwanden zijn door Van 't Hek vanaf het water ca. 1.200 trekankers (GEWI-palen en GEWI-ankers) ingebracht.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen