nl-NL
nl-NL

project details

Industriebouw Sluiten gasrotonde Beverwijk-Wijngaarden

In opdracht van A. Hak Leidingbouw installeert Gebr. van ’t Hek de damwanden en stempelframes voor het aanleggen van een gastransportleiding voor Gasunie. Het betreft hier het sluiten van de zgn. gasrotonde.

Om het aanleggen van deze leiding mogelijk te maken, zijn ruim 200 damwandsleuven en (tijdelijke) damwandkuipen aangelegd waarbij door Gebr. van ’t Hek ca. 10.000 ton stalen damwand is ingezet uit de eigen voorraad.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen