nl-NL
nl-NL

Op het gebied van monitoring verricht Hektec o.a. trillingsmetingen en geluidsmetingen. Ook houden wij tijdens het bouwproces in de gaten of de bouwkuip en/of omliggende gebouwen geen schade oplopen of verzakken.

Door monitoring wordt voorkomen dat het bouwproces onnodig stil komt te liggen. Zo geven de SBR-Richtlijnen grenswaarden voor trillingen waaronder schade met grote waarschijnlijkheid niet zal optreden. Pas bij  aanzienlijke overschrijding is schade uit technisch perspectief waarschijnlijk. Door het nauwkeurig monitoren wordt een gevoelswaarde omgezet in onderbouwde gegevens die het mogelijk maken adequaat te reageren.

Onze technieken

Bel of mail direct voor een offerte

0299 - 420808 aanvragen